Meer resultaten voor konijnen

konijnen
konijn.
Hou je konijnen en knaagdieren binnen of buiten? Wat gebeurt er op een tentoonstelling en bij een kleindiervereniging? De kenmerken van zieke knaagdieren en konijnen. Welke sociale gewoontes hebben konijnen en knaagdieren? De worp van je konijn. Bekijk meer artikels.
Konijn Natuurpunt.
Konijnen verkiezen gras en weilanden die omgeven zijn door bossen, hagen, braakliggende terreinen Ze hebben een voorkeur voor droge, zandige gebieden en halfopen landschappen maar je vindt ze in allerlei landschapstypen: stadsparken en tuinen, dijken en wegbermen, bosranden, duinen, weiden, industrieterreinen. Verspreidingskaart van het konijn. Hoe plant het konijn zich voort? Mannetjes worden seksueel actief na 8 à 9 maand, vrouwtjes na 6 maand. Het voortplantingsseizoen begint doorgaans in februari en loopt tot eind juli, met een piek in april en mei. Het vrouwtje kan jaarlijks vier tot zes worpen van gemiddeld vijf jongen produceren. Konijnen hebben veel jongen maar tijdens de eerste drie maand sterft tot 75%. Opmerkelijk: bij voedselschaarste, te lage temperaturen of wanneer er te veel konijnen zijn, worden tot 60% van de embryos in het lichaam van het vrouwtje afgebroken en terug opgenomen resorptie waardoor de voortplanting sterk geremd of gestopt wordt. Hoe krijg je het konijn te zien? Konijnen zijn vooral in de schemering en s nachts actief. Hun aanwezigheid verraden ze meestal door konijnenholen en keutels. Een wandeling in de duinen of een fietstocht op het jaagpad van de Schelde biedt een goede kans om een konijn te spotten. Weetjes over het konijn.
Alles over konijnen Dierenartsenpraktijk Samyn.
Alles over konijnen. Er zijn verschillende rassen, maar vele konijntjes zijn niet raszuiver omdat er door de jaren heen met diverse rassen door elkaar gekweekt werd. Een konijn moet je niet in een opwelling kopen, want ze hebben een specifieke verzorging nodig.
Konijn in kooi is vaak erg ongelukkig Het Nieuwsblad.
De initiatiefnemers pleiten voor een nieuwe manier van konijnen houden en geven tips over de voeding, het hok en de verzorging van konijnen. Ideaal is om niet een maar meerdere konijnen te houden. Met het risico dat ze dan wel gaan kweken als konijnen, zoals het spreekwoord zegt.

Contacteer ons